LEJEBETINGELSER

 

Ansvar:

Fra levering til afhentning bærer lejer enhver risiko for skade, bortkomst m.m., på det lejede materiel, også over for tredjemand, herunder skade forvoldt af lejer eller tredjemand ved hændelige eller uagtsomme forhold. Lejeren bærer endvidere ansvaret for driftstab, tidstab, avancetab eller ligende indirekte tab, opstået i forbindelse med brugen af det lejede. Udlejeren er kun ansvarlig for den skade, det udlejede forvolder, hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes en fejl begået af udlejeren eller hans folk. Udlejeren hæfter dog aldrig for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab.

Ansvaret over for offentlige myndigheder, tilladelser, m.v. påhviler alene lejeren.

 

Reklamationer:

Hvis lejer ikke inden 12 timer efter modtagelsen, eller inden brug af det lejede, rapporterer til udlejer om fejl eller mangler, betragtes materiellet som modtaget i fejlfri stand. Senere reklamationer modtages ikke.

 

Afbestilling:

Ved annullering af lejeaftale inden 8 dage før aftalt levering, betales 25 % af det fulde beløb. Derefter det fulde beløb.

 

Ændringer:

Eventuelt mindre ændringer af lejeaftalen skal ske senest 5 dage før afhentning/levering.

 

Særligt:

Alle lejede effekter returneres i rengjort stand, hvis ikke andet er aftalt. Ved afhentning/tilbagelevering skal det lejede service være pakket i den samme emballage som det blev leveret i. Borde, stole samt emballage til øvrigt materiel må ikke udsættes for fugt eller regn.

 

Betalingsbetingelser:

Netto kontant senest ved returnering/afhentning eller efter aftale.. Betalingskort modtages ikke i bilerne.

Levering/afhentning:

Maks. 15 m fra bil i jordplan, hvis ikke andet er aftalt.